Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống B. Protein đơn giản l&ag

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống B. Protein đơn giản là những chất có tối đa 10 liên kết peptit C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit, bazơ hoặc enzim D. Protein có phản ứng màu biure, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây sai ? A. Protein là cơ sở tạo nên sự sống B. Protein đơn giản l&ag”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ