Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Thủy phân hoàn toàn chất béo luô

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol B. Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa D. Muối natri của các axit béo được dùng để sản xuất xà phòng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Thủy phân hoàn toàn chất béo luô”

Viết một bình luận