Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Chất béo là trieste của glixerol với các axi

Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo B. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước C. Triolein có phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) D. Ở điều kiện thường, triolein tồn tại ở thể rắn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Chất béo là trieste của glixerol với các axi”

 1. Chọn đáp án D

  Ở điều kiện thường, triolein (một loại chất béo không no) tồn tại ở thể lỏng.

  Thực hiện phản ứng: Triolein + 3H2

  Ni to

   Tristearin

  sẽ chuyển thành loại chất béo no, tồn tại ở thể rắn trong điều kiện thường.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ