Hóa học Lớp 12: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong

Hóa học Lớp 12: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. B. Chất béo là đi este của glixerol và các axit béo. C. Hiđro hóa hoàn toàn triolein hoặc trilinolein đều thu được tristearin. D. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axit không no của chất béo bị oxi hóa chậmbởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Nhận xét nào sau đây không đúng? A. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong”

 1. A. Đúng, Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 

  B. Sai, Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo. 

  C. Đúng, Phản ứng

  D. Đúng, Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do nối đôi C=C ở gốc axitkhông no của chất béo bị oxihóa chậmbởi oxi không khí tạo thành peoxit chất này bị thủy phân thành các sản phẩm có mùi khó chịu

  Giải đáp cần chọn là: B

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button