Hóa học Lớp 12: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 . Biết X chỉ có 1 loại nhóm chức, khi ch

Hóa học Lớp 12: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 . Biết X chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,80 gam hỗn bợp 2 muối. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X. A. CH 3 OOC-COOC 2 H 5 B. CH 3 COO-( CH 2 ) 2 -OOC 2 H 5 C. CH 3 COO-(CH 2 ) 2 -OOCC 2 H 5 D. Tất cả đều sai ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 . Biết X chỉ có 1 loại nhóm chức, khi ch”

 1. Giải đáp: C

  nX = 0,1 mol ; nNaOH = 0,2 mol

  => Este hai chức, tạo từ axit đơn chức và ancol hai chức

  => RCOONa  + R’COONa = 89.2 = 178  

  => R + R’ = 44

  => R = 1(H) ; R’ = 43 (C3H7)  

   <=> X: HCOOCH2CH2OOCC3H7

  hoặc R = 15 (CH3) ; R’ = 29 (C2H5)    

  <=> X : CH3COOCH2CH2OOCC2H5

  Trả lời

Viết một bình luận