Hóa học Lớp 12: Một cốc nước có chứa 0,2 mol Mg 2 + , 0,3 mol   Na + , 0,2 mol SO 4 2 – , 0,3 mol Cl – . Khối lượ

Hóa học Lớp 12: Một cốc nước có chứa 0,2 mol Mg 2 + , 0,3 mol   Na + , 0,2 mol SO 4 2 – , 0,3 mol Cl – . Khối lượng chất tan có trong cốc nước đề bài cho là A. 17,55 gam                  B. 24 gam                       C. 41,55 gam                  D. 65,55 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Một cốc nước có chứa 0,2 mol Mg 2 + , 0,3 mol   Na + , 0,2 mol SO 4 2 – , 0,3 mol Cl – . Khối lượ”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button