Hóa học Lớp 12: Khi thủy phân 3,35 gam hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol nạp thu được một muối và hỗn hợp y gồm 2 ancol cùn

Hóa học Lớp 12: Khi thủy phân 3,35 gam hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol nạp thu được một muối và hỗn hợp y gồm 2 ancol cùng dãy đồng đẳng đốt cháy hết y trong o2 dư thu được co2 và m gam h2o giá trị m là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Khi thủy phân 3,35 gam hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức mạch hở thì cần vừa đủ 0,05 mol nạp thu được một muối và hỗn hợp y gồm 2 ancol cùn”

 1. – Đặt công thức chung của 2 ancol là RCOOR’

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa  + R’OH

  0,05  ←   0,05 mol                          0,05 mol

  → Meste = 67 → 2 este là HCOOCH3 và HCOOC2H5 → Y: CnH2n+2O

  R’ = 22 → n = 1,5

  Sơ đồ: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1)H2O

                 0,05 mol                               2,5.0,05 mol

  m = 2.5.0,05.18 = 2,25 gam.

  Trả lời
 2. Đặt công thức chung của 2 ancol là RCOOR’

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa  + R’OH

  0,05  ←   0,05 mol                          0,05 mol………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..???

  Trả lời
 3. – Đặt công thức chung của 2 ancol là RCOOR’

  RCOOR’ + NaOH → RCOONa  + R’OH

  0,05  ←   0,05 mol                          0,05 mol

  → Meste = 67 → 2 este là HCOOCH3 và HCOOC2H5 → Y: CnH2n+2O

  R’ = 22 → n = 1,5

  Sơ đồ: CnH2n+2O + O2 → nCO2 + (n+1)H2O

                 0,05 mol                               2,5.0,05 mol

  m = 2.5.0,05.18 = 2,25 gam.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button