Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy ho

Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy hoàn toàn 3,82 gam X trong O 2 , thu được H 2 O và 0,16 mol C O 2 . Mặt khác, cho 3,82 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đồng đẳng kế tiếp và dung dịch chứa 3,38 gam hỗn hợp muối. Đun nóng toàn bộ Y với H 2 S O 4 đặc, thu được tối đa 1,99 gam hỗn hợp ba ete. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X là     A. 23,04%.                 B. 38,74%.               C. 33,33%.                D. 58,12%., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó có hai este đơn chức và một este hai chức. Đốt cháy ho”

 1. Chọn B.

  Gọi a là số mol nhóm COO, xét quá trình thủy

  phân ta có: 

  mX+mNaOH=mmuoi+mancol

    (1)

  Xét quá trình ete hóa ta có

  BTKL

  mancol=meste+mH2O=1,99+18.0,5a

  (2)

  Từ (1) và (2) ta suy ra 

  mX+mNaOH=mmuoi+mancol

   

  3,82+40a=3,38+(1,99+18.0,5a)a=0,05

  mancol=2,44M¯ancol=48,8C2H5OH:0,04molC3H7OH:0,01mol

  BT:CnC(trongX)=nC(ancol)+nC(muoi)0,16=0,11+nC(muoi)nC(muoi)=0,05=nCOO

  Suy ra hai axit cacboxylic tương ứng là

  HCOONa (0,04 mol) và (COON

  a)2

  (0,01 mol)

  Vậy hỗn hợp X chứa 3 este là HCOO

  C2H5

  (0,02 mol)

  ; HCOO

  BTKL

  0 (0,01 mol) và (COO

  BTKL

  1 (0,01 mol)

  Phần trăm khối lượng của este có phân tử

  khối nhỏ nhất: HCOO

  C2H5

  là 38,74%.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button