Hóa học Lớp 12: Hoàn thành các phương trình sau: 1)                        ———-> C 2 H 5 C O O C H 3 2)

Hóa học Lớp 12: Hoàn thành các phương trình sau: 1)                        ———-> C 2 H 5 C O O C H 3 2)                       ——> C H 3 C O O C 2 H 5 2 3)                       ———> C H 3 C O O C 2 H 5 4).                       —-> C H 3 C O O 3 C 3 H 5 5).                      —–> C 2 H 4 O C O C H 3 2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Hoàn thành các phương trình sau: 1)                        ———-> C 2 H 5 C O O C H 3 2)”

 1. 1) C2H5OH + CH3COOH → C2H5COOCH3 + H2O

  2) 

  3) C2H5OH + CH3COOH 

  H

  2O + CH3COOC2H5

  4) 3CH3COOH + C3H5(OH)3 → (CH3COO)3C3H5 + 3H2O

  5) OCO? có sai đề ko nếu đề là OOC thì pt này

  2CH3COOH + C2H4(OH)2 → 2H2O + C2H4(OOCCH3)2

  Trả lời

Viết một bình luận