Hóa học Lớp 12: Hai hợp chất hữu cơ (x) và ( y ) có cùng công thức phân tử C2H4O2 (X) phản ứng được với dung dịch NAOH nhưng không phản ứng với NA (Y

Hóa học Lớp 12: Hai hợp chất hữu cơ (x) và ( y ) có cùng công thức phân tử C2H4O2 (X) phản ứng được với dung dịch NAOH nhưng không phản ứng với NA (Y) vừa phản ứng được với dung dịch NAOH vừa phản ứng với NA CTCT của x và y lần lượt là A.HCOOCH3 VÀ CH3COOH B.CH3COOH VÀ HCOOCH3 C.HCOOCH3 VÀ CH3-O-CHO D.HO-CH2-CHO VÀ CH3COOH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Hai hợp chất hữu cơ (x) và ( y ) có cùng công thức phân tử C2H4O2 (X) phản ứng được với dung dịch NAOH nhưng không phản ứng với NA (Y”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button