Hóa học Lớp 12: Dung dịch X chứa a mol ZnSO 4 ; dung dịch Y chứa b mol AlCl 3 ; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:

Hóa học Lớp 12: Dung dịch X chứa a mol ZnSO 4 ; dung dịch Y chứa b mol AlCl 3 ; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau: – Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X; – Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y. Lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm biến đổi theo đồ thị sau đây Tổng khối lượng kết tủa ở 2 thí nghiệm khi dùng x mol NaOH gần nhất với giá trị nào sau đây ? A. 9,0 B. 8,0 C. 8,5. D. 9,5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Dung dịch X chứa a mol ZnSO 4 ; dung dịch Y chứa b mol AlCl 3 ; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:”

 1. Giải đáp C

  Thí nghiệm 1:

  2OH + Zn2+ → Zn(OH)2

  2OH + Zn(OH)2 → ZnO22- + H2O

  Thí nghiệm 2:

  3OH + Al3+ → Al(OH)3

  OH + Al(OH)3 → AlO2 + H2O.

  Ở thí nghiệm 2, từ đồ thị thấy 4a = 3b

  Và 4b = 0,32 → b = 0,08 →  a = 0,06

  Với x mol NaOH

  nZn(OH)2=4ax2=nAl(OH)3=x3

  x=0,144

  nZn(OH)2=nAl(OH)3=0,048 mol

  Tổng khối lượng kết tủa = 0,048.(78+99) = 8,496g

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button