Hóa học Lớp 12: Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7? A. KClO 4 . B. Na 3 PO 4 . C. NaNO 3 . D. NH 4

Hóa học Lớp 12: Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7? A. KClO 4 . B. Na 3 PO 4 . C. NaNO 3 . D. NH 4 Cl., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Dung dịch chất nào dưới đây có pH > 7? A. KClO 4 . B. Na 3 PO 4 . C. NaNO 3 . D. NH 4”

Viết một bình luận