Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este CH3COOCH3 thu được V lít khí CO2 và m gam H2O. Xác định V và m?

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este CH3COOCH3 thu được V lít khí CO2 và m gam H2O. Xác định V và m?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este CH3COOCH3 thu được V lít khí CO2 và m gam H2O. Xác định V và m?”

 1. Ta có X : 0,1 mol và NaOH L 0,1 mol
            CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
  Ban đầu   0,1 mol           0,1 mol
  Sau :          0                    0                0,1 mol
  Cô cạn dung dịch thì m = 0,1.82=8,2 g

  Trả lời
 2. Thanh Hải
  33 phút trước
  Ta có X : 0,1 mol và NaOH L 0,1 mol
            CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH
  Ban đầu   0,1 mol           0,1 mol
  Sau :          0                    0                0,1 mol
  Cô cạn dung dịch thì m = 0,1.82=8,2 g
   Cảm ơn(+1)  0 bình luận

  Trả lời
 3. PTHH:
   

  2CH3COOCH3 + 7O2  6CO2 + 6H2OnCH3COOCH3=7,474=0,1 molTheo PTHH:nCO2=3.nCH3COOCH3=3.0,1 =0,3 molnH2O=3.nCH3COOCH3=3.0,1 =0,3 molVCO2=0,3 . 22,4 =6,72 (l)mH2O=0,3.18=5,4 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button