Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X đơn chức, thu được 13,44 lít khí CO2 (đkc) và 10,8 gam nước. Công thức phân tử của X là

Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X đơn chức, thu được 13,44 lít khí CO2 (đkc) và 10,8 gam nước. Công thức phân tử của X là, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Đốt cháy hoàn toàn 14,8 gam este X đơn chức, thu được 13,44 lít khí CO2 (đkc) và 10,8 gam nước. Công thức phân tử của X là”

  1. nCO2=0,6 mol; nH2O=0,6 mol=>nCO2=nH2O=>CT ca este là: CnH2nO2 cón=14,814n+32 molCnH2nO2+3n22O2>nCO2+nH2O14,814n+32 >14,8n14n+32        (mol)=>14,8n14n+32=0,6Gii ra đưc n=3Vy CT phân t ca X là C3H6O2

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button