Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ phản ứng: a x i t   g l u t a m i c   → + H C l X → + N a O H đ

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ phản ứng: a x i t   g l u t a m i c   → + H C l X → + N a O H đ ,   t o Y Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng, Y là A. NaOOCCH 2 CH(NH 3 Cl)COONa. B. NaOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COONa C. NaCOOCCH 2 CH 2 CH(NH 3 Cl)COONa. D. NaOOCCH 2 CH(NH 2 )COONa., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ phản ứng: a x i t   g l u t a m i c   → + H C l X → + N a O H đ”

 1. Giải đáp B

  Axit glutamic: HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH

  HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH + HCl → HOOCCH2CH2CH(NH3Cl)COOH (X)

  HOOCCH2CH2CH(NH3Cl)COOH + 3NaOH → NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa + NaCl + H2O

  →Y là NaOOCCH2CH2CH(NH2)COONa

  Trả lời

Viết một bình luận