Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C O 2 → 1 tinh bột → 2 glucozơ → 3 amoni g

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C O 2 → 1 tinh bột → 2 glucozơ → 3 amoni gluconat. Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là: A. Quang hợp, thủy phân, oxi hóa B. Quang hợp, este hóa, thủy phân C. Quang hợp, thủy phân, khử D. Este hóa, thủy phân, thế, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C O 2 → 1 tinh bột → 2 glucozơ → 3 amoni g”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button