Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C 4 H 8 O 2 → X → Y → Z → C 2 H 6 Công thức cấu tạo của

Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C 4 H 8 O 2 → X → Y → Z → C 2 H 6 Công thức cấu tạo của các chất X, Y, Z là A. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 3 COONa B. C 3 H 7 OH, C 2 H 5 COOH, C 2 H 5 COONa C. C 6 H 8 OH, C 3 H 7 COOH, C 3 H 7 COONa D. tất cả đều sai, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C 4 H 8 O 2 → X → Y → Z → C 2 H 6 Công thức cấu tạo của”

 1. Chọn đáp án B.

  C4H8O2 C3H7OH C2H5COOH C2H5COONa C2H6

  HCOOC3H7 + NaOH HCOONa + C3H7OH

  C3H7OH  + O2 C2H5COOH

  C2H5COOH + NaOH C2H5COONa + H2O

  C2H5COONa + NaOH C2H6 + Na2CO3

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button