Hóa học Lớp 12: Cho dung dịch X chứa 0,2 mol Al 3+ , 0,4 mol Mg 2+ , 0,4 mol N O 3 – , x mol Cl – , y mol Cu 2+ – Khi cho dung dịch X t&aac

Hóa học Lớp 12: Cho dung dịch X chứa 0,2 mol Al 3+ , 0,4 mol Mg 2+ , 0,4 mol N O 3 – , x mol Cl – , y mol Cu 2+ – Khi cho dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư thì thu được 172,2 gam kết tủa. – Khi cho 1,7 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là A. 25,3 gam B. 20,4 gam C. 40,8 gam D. 48,6 gam, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho dung dịch X chứa 0,2 mol Al 3+ , 0,4 mol Mg 2+ , 0,4 mol N O 3 – , x mol Cl – , y mol Cu 2+ – Khi cho dung dịch X t&aac”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button