Hóa học Lớp 12: Cho các tính chất sau: Chất lỏng (1) ; Chất rắn (2) ; Nhẹ hơn nước (3) ; Không tan trong nước (4) ; Tan trong xăng

Hóa học Lớp 12: Cho các tính chất sau: Chất lỏng (1) ; Chất rắn (2) ; Nhẹ hơn nước (3) ; Không tan trong nước (4) ; Tan trong xăng (5) ; Dễ bị thủy phân (6) ; Tác dụng với kim loại kiềm (7) ; Cộng H 2 vào gốc ancol (8) . Tính chất đặc trưng của lipit là A. 1, 6, 8. B. 2, 5, 7. C. 3, 4, 5, 6. D. 3, 6, 8., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các tính chất sau: Chất lỏng (1) ; Chất rắn (2) ; Nhẹ hơn nước (3) ; Không tan trong nước (4) ; Tan trong xăng”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button