Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S (b) Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S (c) 2AlCl 3 + 3N

Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S (b) Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S (c) 2AlCl 3 + 3Na 2 S + 6H 2 O → 2Al(OH) 3 + 3H 2 S + 6NaCl (d) KHSO 4 + KHS → K 2 SO 4 + H 2 S (e) BaS + H 2 SO 4 (loãng) → BaSO 4 + H 2 S Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S 2‒ + 2H + → H 2 S là A. 2 B. 1 C. 3 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl 2 + H 2 S (b) Na 2 S + 2HCl → 2NaCl + H 2 S (c) 2AlCl 3 + 3N”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button