Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: H C l ,   C H 3 O H ,   H N O 2 ,   K N O 3 . Số chất tác

Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: H C l ,   C H 3 O H ,   H N O 2 ,   K N O 3 . Số chất tác dụng với glyxin là? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho các chất sau: H C l ,   C H 3 O H ,   H N O 2 ,   K N O 3 . Số chất tác”

 1. Glyxin có thể phản ứng với:

  HCl, HNO2

  (t/c của nhóm

  NH2), CH3OH

   (t/c của nhóm COOH)

  Glyxin không phản ứng với 

  KNO3

  Giải đáp cần chọn là: C

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ