Hóa học Lớp 12: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch  C u S O 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chấ

Hóa học Lớp 12: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch  C u S O 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chất rắn Z và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc và nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 gam hỗn hợp gồm 2 oxit. Khối lượng (gam) Mg và Fe trong X lần lượt là: A. 4,8 và 3,2.                        B. 3,6 và 4,4.                         C. 2,4 và 5,6.                        D. 1,2 và 6,8., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch  C u S O 4 đến khi phản ứng kết thúc, thu được 12,4 gam chấ”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button