Hóa học Lớp 12: Cho 4,86 gam bột Al vào dung dịch chứa x mol H 2 SO 4 loãng, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư v&agr

Hóa học Lớp 12: Cho 4,86 gam bột Al vào dung dịch chứa x mol H 2 SO 4 loãng, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X, phản ứng được biễu diễn theo đồ thị sau Giá trị của x là A. 0,35 B. 0,32 C. 0,30 D. 0,36, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 4,86 gam bột Al vào dung dịch chứa x mol H 2 SO 4 loãng, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư v&agr”

 1. Giải đáp A

  Nhìn vào đồ thì, phải mất 1 khoảng mol NaOH mới bắt đầu xuất hiện kết tủa chứng tỏ X có H2SO4 dư, và lượng mol đó tác dụng với axit.

  X gồm: Al2(SO4)3 và H2SO4 dư.

  Ta có: n(Al) = 0,18. BTNT (Al):

  n(Al3+ trong X) = 0,18; gọi n(H+) dư = y

  Tại thời điểm n(NaOH) = 0,28

  → 0,28 = y +3a

  Tại thời điểm n(NaOH) = 0,76

  → 0,76 = y + 3a. 3 + (0,18 – 3a). 4

  → y = 0,16 và a = 0,04 → n(H2SO4) dư = 0,08

  → x = 0,08 + 3 n(Al2(SO4)3) = 0,08 + 3. 0,09 = 0,35

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ