Hóa học Lớp 12: Cho 17,1 gam saccarozơ thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường axit , sau đó trung hoà bằng dung dịch NaOH thu được a gam Ag. Tính a trong

Hóa học Lớp 12: Cho 17,1 gam saccarozơ thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường axit , sau đó trung hoà bằng dung dịch NaOH thu được a gam Ag. Tính a trong các trường hợp sau: a) Hiệu suất phản ứng đạt 100% b) Hiệu suất phản ứng đạt 75%, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 17,1 gam saccarozơ thuỷ phân hoàn toàn trong môi trường axit , sau đó trung hoà bằng dung dịch NaOH thu được a gam Ag. Tính a trong”

  1. C12H22O11H+C6H12O6+C6H12O6Trong MT kiềm NaOH thì chỉ xảy ra chuyển hoá:GlucoseFructose=>Không ảnh hưởng  tráng gương=>C12H22O11>2Agnsaccarose=17,1 : 342=0,05 mol=>nAg lt=0,1 mola, H=100%=>nAg tt=0,1 mol=>mAg=0,1.108=10,8gVậy mAg=10,8gb, H=75%=>nAg tt=0,1.0,75=0,075 mol=>mAg=0,075.108=8,1gVậy mAg=8,1g

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button