Hóa học Lớp 12: Cho 0,1 mol phenyl fomat tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn X thu đư

Hóa học Lớp 12: Cho 0,1 mol phenyl fomat tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là      A. 24,2.                     B. 10,8.                     C. 22,4.                     D. 20,6., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cho 0,1 mol phenyl fomat tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn X thu đư”

 1. Chọn C 

  nNaOH

  = 0,3.1 = 0,3 (mol)

  PTHH: HCOO

  C6H5

  + 2NaOH → HCOONa +

  C6H5

  ONa +

  H2

  O

  Pư:             0,1         →   0,2        →                                        0,1(mol)

  PTHH tính theo số mol của HCOO

  C6H5

  → rắn sau pư gồm có muối và NaOH dư

  BTKL ta có: 

  mHCOOC6H5 + MNaOH  bđ = mrn + mH2O

  → 0,1.122 + 0,3.40 =

  mrn

  + 0,1.18

  →  

  mrn

  = 22,4 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button