Hóa học Lớp 12: Chia 14,8 gam hỗn h ợ p gồm Mg, Ni, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H

Hóa học Lớp 12: Chia 14,8 gam hỗn h ợ p gồm Mg, Ni, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng dư, thu được 21,8 gam muối. Phần 2 cho tác dụng hết với dung dịch AgN O 3 thấy khối lượng chất rắn tăng m gam. Giá trị của m là: A. 25 B. 17,6 C . 8,8 D. 1,4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chia 14,8 gam hỗn h ợ p gồm Mg, Ni, Zn thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hoàn toàn trong dung dịch H”

 1. Giải đáp A

  Khối lượng hỗn hợp kim loại ở mỗi phần là 7,4 gam.

  Phần 1: Khối lượng muối thu được lớn hơn khối lượng kim loại ban đầu là do các cation kim loại kết hợp với các gốc 

  SO42

    tạo thành muối.

  Số mol electron trao đổi ở hai phần bằng nhau.

  Do đó ở phần 2: nAg = ne trao đổi = 0,3

  => mAg = 32,4 (gam)

  Vậy m = 32,4 – 7,4 = 25 (gam)

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ