Hóa học Lớp 12: Chỉ từ các chất: H2O, KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe có thể điều chế được các khí gì? Viết các phương trình phản ứng tạo thành các khí đó.

Hóa học Lớp 12: Chỉ từ các chất: H2O, KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe có thể điều chế được các khí gì? Viết các phương trình phản ứng tạo thành các khí đó., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chỉ từ các chất: H2O, KMnO4, BaCl2, H2SO4, Fe có thể điều chế được các khí gì? Viết các phương trình phản ứng tạo thành các khí đó.”

 1. Từ các chất KMnO4, BaCl2, H2SO4 , Fe có thể điều chế được các khí HCl, O2, H2, Cl2, SO2, CO2:
  BaCl2 + H2SO4 đặc  —> BaSO4 + 2HCl
  2KMnO4 —>  K2MnO4  + MnO2 + O2↑
  Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑
  2Fe + 6H2SO4 đặc  —> Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
  2KMnO4 + 5BaCl2 + 8H2SO4  → 5BaSO4 + K2SO4 +5Cl2 + 2MnSO4 + 8H2O

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button