Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính? A. Cr(OH) 3 . B. Cr(OH) 2 . C. CrO. D. CrO

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính? A. Cr(OH) 3 . B. Cr(OH) 2 . C. CrO. D. CrO 3 ., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây là chất lưỡng tính? A. Cr(OH) 3 . B. Cr(OH) 2 . C. CrO. D. CrO”

Viết một bình luận