Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A. (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 1

Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A. (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5 C. C 6 H 5 OH(phenol) D. (C 15 H 31 COO) 3 C 3 H 5, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất nào sau đây có trạng thái lỏng ở điều kiện thường? A. (C 17 H 33 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 1”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ