Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ m C : m O = 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được n CO 2 : n

Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ m C : m O = 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được n CO 2 : n H 2 O = 4 : 3 . Thủy phân 4,3 gam E trong môi trường kiềm, thu được muối của axit hữu cơ X và 2,9 gam một ancol Y. Nhận xét sai là : A. Chất E có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime. B. Chất E cùng dãy đồng đẳng với etyl acrylat. C. X là axit đứng đầu 1 dãy đồng đẳng. D. Y là ancol đứng đầu 1 dãy đồng đẳng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ m C : m O = 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được n CO 2 : n”

 1. Giải đáp B

  Có nC : nO = 2 : 1; nC : nH = 4 : 6

  => nC : nH : nO = 4 : 6 : 2

  CTPT: (C4H6O2)n

  Biện luận: 4n + 2 ≤ 6n → n ≤ 1 nên n = 1 => E là: C4H6O2

  nE = 0,05 mol → MY = 2,9 : 0,05 = 58 => Y là C3H5OH

  => E là: HCOOCH­2-CH=CH2.

  +) Y là ancol đứng đầu dãy đồng đẳng của ancol không no, đơn chức, có 1 liên kết π

  +) X là axit đứng đầu dãy đồng đẳng của axit no, đơn chức

  +) E có thể trùng hợp.

  +) E không cùng dãy đồng đẳng với CH2=CH-COOC2H5.

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button