Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH 3 COOC 6 H 4 OH. Khi đun nóng a mol X tác

Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH 3 COOC 6 H 4 OH. Khi đun nóng a mol X tác dụng được với tối đa bao nhiêu mol NaOH trong dung dịch? A. a mol. B. 2a mol. C. 4a mol. D. 3a mol., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất hữu cơ X (chứa vòng benzen) có công thức là CH 3 COOC 6 H 4 OH. Khi đun nóng a mol X tác”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ