Hóa học Lớp 12: Chất X có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 là este có phản ứng tráng gương. Gọi t&ecirc

Hóa học Lớp 12: Chất X có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 là este có phản ứng tráng gương. Gọi tên các công thức cấu tạo của X. A. Propyl fomat, m etyl acrylat B. M etyl metacrylat , isopropyl fomat C. Metyl metacrylic , isopropyl fomat D. Isopropyl fomat, propyl fomat, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Chất X có công thức phân tử là C 4 H 8 O 2 là este có phản ứng tráng gương. Gọi t&ecirc”

 1. X có phản ứng tráng gương → X là este của axit fomic → X có dạng HCOOR (R là gốc hiđrocacbon)

   → Các công thức cấu tạo của X là

  1. HCOOCH2CH2CH3: propyl fomat

  2. HCOOCH(CH3)2: isopropyl fomat

  → Giải đáp D

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button