Hóa học Lớp 12: Câu 34. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất 17,20g hợp chất A (chứa C, H, O) có thể tích bằng thể tích của 5,6 gam khí Nitơ. Khi cho 2

Hóa học Lớp 12: Câu 34. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất 17,20g hợp chất A (chứa C, H, O) có thể tích bằng thể tích của 5,6 gam khí Nitơ. Khi cho 2,15g A tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ được 2,10g một muối và một anđehit. A có CTCT là: A. HCOOCH2(CH=CH2 B. HCOOCH=CH(CH3 C. CH3COOCH=CH2 D. HCOOCH=CH2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Hóa học Lớp 12: Câu 34. Ở cùng điều kiện về nhiệt độ áp suất 17,20g hợp chất A (chứa C, H, O) có thể tích bằng thể tích của 5,6 gam khí Nitơ. Khi cho 2”

  1. nN2=0,2 mol=>nA=0,2 mol do V bng nhau=>MA=86 g/mol=>CT là: C4H6O2Gi CT là RCOOR có n=2,1586=0,025 molRCOOR+KOH>RCOOK+andehit0,025  >0,025              (mol)=>Mmui=2,1 : 0,025=84=>R=1 (H)Vy CT là: HCOOCH=CHCH3 do to andehit=>B

    .

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button