Hóa học Lớp 12: Cacbohiđrat X bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng và dung dịch chứa X hòa tan được Cu(OH) 2 .

Hóa học Lớp 12: Cacbohiđrat X bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng và dung dịch chứa X hòa tan được Cu(OH) 2 . Vậy X là A. saccarozơ B. tinh bột C. fructozơ D. glucozơ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 12: Cacbohiđrat X bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng và dung dịch chứa X hòa tan được Cu(OH) 2 .”

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button