Hóa học Lớp 11: Viết phương trình phân tử,PT ion,PT ion rút gọn a.K2CO3 + HCl —> b.MgCl2 + K2CO3 —> c.Ba(OH)2 + Na2CO3 —> d.KOH + HNO3 –

Hóa học Lớp 11: Viết phương trình phân tử,PT ion,PT ion rút gọn a.K2CO3 + HCl —> b.MgCl2 + K2CO3 —> c.Ba(OH)2 + Na2CO3 —> d.KOH + HNO3 —>, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Viết phương trình phân tử,PT ion,PT ion rút gọn a.K2CO3 + HCl —> b.MgCl2 + K2CO3 —> c.Ba(OH)2 + Na2CO3 —> d.KOH + HNO3 –”

  1. a, K2CO3+2HCl>2KCl+CO2+H2O2K++CO32+2H++Cl>2KCl+CO2+H2O2H++CO32>CO2+H2Ob, MgCl2+K2CO3>2KCl+MgCO3Mg2++2Cl+2K++CO32>2KCl+MgCO3Mg2++CO32>MgCO3c, BaOH2+Na2CO3>BaCO3+2NaOHBa2++2OH+2Na++CO32>BaCO3+2NaOHBa2++CO32>BaCO3d, KOH+HNO3>KNO3+H2OK++OH+H++NO3>KNO3+H2OOH+H+>H2O

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button