Hóa học Lớp 11: Trộn lẫn 150 ml dd Bacl2 0,5M với 50ml dd Al2(So4)3 1M được dd A và kết tủa B.Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch?

Hóa học Lớp 11: Trộn lẫn 150 ml dd Bacl2 0,5M với 50ml dd Al2(So4)3 1M được dd A và kết tủa B.Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Trộn lẫn 150 ml dd Bacl2 0,5M với 50ml dd Al2(So4)3 1M được dd A và kết tủa B.Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch?”

  1. nBaCl2=0,15.0,5=0,075 mol=>nBa2+=0,075 mol; nCl=0,15 molnAl2SO43=0,05.1=0,05 mol=>nAl3+=0,05.2=0,1 mol; nSO42=0,05.3=0,15 mol>nBa2+=>SO42 dư; Ba2+ hết=>nBaSO4=nBa2+=0,075 mol=>nSO42 dư=0,150,075=0,075 molVsau=0,2 lít có:Cl=0,150,2=0,75MAl3+=0,10,2=0,5MSO42=0,0750,2=0,375M

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button