Hóa học Lớp 11: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,1M và 200ml dung dịch gồm (NaOH 0,1M và KOH 0,2M). Tính dung dịch X có pH là bao nhiêu?

Hóa học Lớp 11: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,1M và 200ml dung dịch gồm (NaOH 0,1M và KOH 0,2M). Tính dung dịch X có pH là bao nhiêu?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,1M và 200ml dung dịch gồm (NaOH 0,1M và KOH 0,2M). Tính dung dịch X có pH là bao nhiêu?”

  1. nH2SO4=0,02 molnNaOH=0,02 molnKOH=0,04 molnH+=2nH2SO4=0,04 molnOH=nNaOH+nKOH=0,06 molH++ OH> H2O0,04   0,04=> nOH=0,060,04=0,02 mol=> OH=0,02:0,4=0,05 MVậy pH= 14pOH=12,7

    .

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button