Hóa học Lớp 11: Tính pH các dung dịch sau khi pha trộn sau: a) 100ml dung dịch HCl 1M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M b) Trộn 80ml dung dịch NaOH 1M và

Hóa học Lớp 11: Tính pH các dung dịch sau khi pha trộn sau: a) 100ml dung dịch HCl 1M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M b) Trộn 80ml dung dịch NaOH 1M vào 120ml dung dịch H2SO4 0,25M ( coi như H2SO4 phân li hoàn toàn 2 nấc) c) Trộn 40,0ml dung dịch HNO3 0,50M với 60,0ml dung dịch Ba(OH)2 0,25M, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Tính pH các dung dịch sau khi pha trộn sau: a) 100ml dung dịch HCl 1M với 400ml dung dịch NaOH 0,375M b) Trộn 80ml dung dịch NaOH 1M và”

 1. a) nHCl=0,1mol;         nNaOH=0,4.0,375=0,15(mol)      nHCl=0,1mol;n       NaOH=0,4.0,375=0,15(mol)   

                        HCl→

  H+

  Cl

                         NaOH→

  Na+

      +    OH–

                           0,15→0,15

                     

  H+

    +

  OH

  H2O

  Trước phản ứng: 0,1      0,15

  Phản ứng:            0,1→0,1  

  Sau phản ứng:      0   —>  0,05

  ⇒nOH–dư=0,05mol

  ⇒[OH–]dư=

  nOHdưV

  =

  0,050,5

  =

  101

  M

  ⇒pOH= –lg[OH–]=   –lg

  101

  =1

  ⇒pH=13

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button