Hóa học Lớp 11: Nhiệt phân hoàn toàn 39 g hỗn hợp X gồm KNO3 và Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng khối lượng giảm 14 gam ……..khối

Hóa học Lớp 11: Nhiệt phân hoàn toàn 39 g hỗn hợp X gồm KNO3 và Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng khối lượng giảm 14 gam ……..khối lượng của Cu(NO3) 2 và KNO3 lần lượt là A.  20g và 19g           B.  18,8g  và    20,2g       C.   19g  và   20g              D.   20,2g  và   18,8g, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Nhiệt phân hoàn toàn 39 g hỗn hợp X gồm KNO3 và Cu(NO3)2 đến khối lượng không đổi thì sau phản ứng khối lượng giảm 14 gam ……..khối”

  1. Gọi nCu(NO3)2 a mol; nKNO3= b molCu(NO3)2> CuO+ 2NO2+ 12O2a                                      2a              12aKNO3> KNO2+ 12O2b                                 b2Theo bài : 188+101a=39 (1)                      46.2a+32.a2+32.b2=14 (2)(1,2)=>a=0,1; b=0,2mCu(NO3)2=188.0,1=18,8 gmKNO3=0,2.101=20,2 g

    Chọn B

    Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ