Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 2,72 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 vào trong 100 ml dung dịch HNO3 đặc, nóng 2M dư thì thu được 134 4 ml khí màu nâu đỏ (đktc

Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 2,72 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 vào trong 100 ml dung dịch HNO3 đặc, nóng 2M dư thì thu được 134 4 ml khí màu nâu đỏ (đktc) a) xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu b) tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 sau phản ứng, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Hòa tan hoàn toàn 2,72 g hỗn hợp Fe và Fe2O3 vào trong 100 ml dung dịch HNO3 đặc, nóng 2M dư thì thu được 134 4 ml khí màu nâu đỏ (đktc”

  1. a, nNO2=1,344 : 22,4=0,06 mol=>ne nhận=ne nhường=nNO2=0,06 mol=>nFe=ne nhường3=0,02 mol=>mFe=0,02.56=1,12g=>mFe2O3=2,721,12=1,6g=>%mFe=1,22,72.100%=44,12%%mFe2O3=100%44,12%=55,88%Vậy %mFe=44,12%; %mFe2O3=55,88%b, Fe2O3+6HNO3>2FeNO33+3H2OnFe2O3=1,6:160=0,01 mol=>nHNO3=2nNO2+6nFe2O3=2.0,06+6.0,01=0,18 mol=>nHNO3=0,1.20,18=0,02 molCM HNO3 =0,02 : 0,1=0,2M

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button