Hóa học Lớp 11: Dung dịch chất nào dưới đây có Ph < 7? A. Ch3cooNa B. Kno3 C. Ch3cooh D. Na2co3

Hóa học Lớp 11: Dung dịch chất nào dưới đây có Ph < 7? A. Ch3cooNa B. Kno3 C. Ch3cooh D. Na2co3, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dung dịch chất nào dưới đây có Ph < 7? A. Ch3cooNa B. Kno3 C. Ch3cooh D. Na2co3”

 1. Đáp án B
  • các muối KNO3, KCl có môi trường trung tính, pH = 7.
  • muối K2CO3 có môi trường bazo, pH > 7.
  • muối NH4Cl có môi trường axit, pH < 7.
  ⇒ đáp án cần chọn theo yêu cầu là B.

  Trả lời
 2. Môi trường axit thì PH <7, trung tính PH=7, ba zơ : PH >7
  Dung dịch chất nào dưới đây có Ph < 7?

  A. CH3COONa  PH>7B. KNO3PH=7C. CH3COOH PH <7D. Na2CO3PH>7
  –> Chọn C

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button