Hóa học Lớp 11: Dẫn V lít khí NH 3 đi qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO (m gam) nung nóng thu được (m-4,8) gam chất rắn X v&agrave

Hóa học Lớp 11: Dẫn V lít khí NH 3 đi qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO (m gam) nung nóng thu được (m-4,8) gam chất rắn X và V’ lít khí Y (đktc). Giá trị của V’ là: A. 4,48 B. 2,24 C. 1,12 D. 3,36, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Dẫn V lít khí NH 3 đi qua ống sứ đựng lượng dư bột CuO (m gam) nung nóng thu được (m-4,8) gam chất rắn X v&agrave”

 1. Giải đáp B

  2NH3+ 3CuO

  to

  N2+ 3Cu + 3H2O (1)

  2x        3x                 x       3x      3x  mol

  Theo ĐL bảo toàn khối lượng:

   mNH3+ mCuO= mchất rắn X+ mN2+ mH2O

  →17.2x+m=m-4,8+ 28x+18.3x

  → x= 0,1 mol→V’=  VN2= 22,4.x= 2,24 lít

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button