Hóa học Lớp 11: Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được

Hóa học Lớp 11: Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Cho từ từ đến hết 250 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100 ml dung dịch Al(NO3)3 0,1M. Tính khối lượng kết tủa thu được”

 1. nBa(OH)2=0,025 molnAl(NO3)3= 0,01 mol3Ba(OH)2+ 2Al(NO3)3>3 Ba(NO3)2+2 Al(OH)3 0,015               0,01                                          0,01nBa(OH)2=0,0250,015=0,01molBa(OH)2+ 2Al(OH)3> Ba(AlO2)2+4 H2O=> nAl(OH)3 <2nBa(OH)2   

  => kết tủa bị hòa tan hết

  Vậy khối lượng kết tủa = 0
  Trả lời
 2. Đổi 250ml = 0,25 l ; 

        100ml = 0,1 l

  nBa(OH)2 = 0,25 x 0,1 = 0,025 mol
  nAl(NO3)3 = 0,1 x 0,1 = 0,01 mol

  PT :    3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 

  3 Ba(NO3)2 + 2 Al(OH)3

               0,025             0,01                                          x        ( mol )

                 dư                hết

  +> tính theo mol hết => nAl(OH)3 = 0,01 mol

  mAl(OH)3 = 0,01 x [ 27 + (16 + 1) x 3 ] = 0,78 g

  Trả lời

Viết một bình luận