Hóa học Lớp 11: Cho các chất: CH 3 -C(CH 3 )=CH-CH 3 (1), CH 3 -CH=CH-COOH (2), CH 3 -CH=CH-C 2 H 5 (3), CH 2 =CH-CH=CH-CH 3

Hóa học Lớp 11: Cho các chất: CH 3 -C(CH 3 )=CH-CH 3 (1), CH 3 -CH=CH-COOH (2), CH 3 -CH=CH-C 2 H 5 (3), CH 2 =CH-CH=CH-CH 3 (4), CHºC-CH 3 (5), CH 3 -CºC-CH 3 (6). Các chất có đồng phân hình học ( cis-trans ) là A. 1,2, 3, 4 B. 3, 6 C. 2, 3, 4 D. 1, 3, 4, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Cho các chất: CH 3 -C(CH 3 )=CH-CH 3 (1), CH 3 -CH=CH-COOH (2), CH 3 -CH=CH-C 2 H 5 (3), CH 2 =CH-CH=CH-CH 3”

  1. Giải đáp C

    Các chất có đồng phân hình học là 2, 3, 4.

    Các chất có đồng phân hình học phải có dạng a(b)C=C(c)(d) với điều kiện a≠b; c≠d

    Trả lời

Viết một bình luận