Hóa học Lớp 11: Cho 400 ml dd hh Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 có tỉ lệ số mol Al2(SO4)3 : Fe2(SO4)3 = 1:2 tác dụng với dd NH3 dư. Lọc kết tủa nung ngoài khôn

Hóa học Lớp 11: Cho 400 ml dd hh Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 có tỉ lệ số mol Al2(SO4)3 : Fe2(SO4)3 = 1:2 tác dụng với dd NH3 dư. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,22 gam kết tủa. Tính nồng độ ion SO42- trong dd ban đầu., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 thoughts on “Hóa học Lớp 11: Cho 400 ml dd hh Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 có tỉ lệ số mol Al2(SO4)3 : Fe2(SO4)3 = 1:2 tác dụng với dd NH3 dư. Lọc kết tủa nung ngoài khôn”

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button