Hóa học Lớp 11: Cho 2,24 lít khi CO2 (đkc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ca(OH)z sinh ra 8 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol/lít của dd Ca(OH)2

Hóa học Lớp 11: Cho 2,24 lít khi CO2 (đkc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ca(OH)z sinh ra 8 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol/lít của dd Ca(OH)2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Cho 2,24 lít khi CO2 (đkc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ca(OH)z sinh ra 8 gam kết tủa trắng. Nồng độ mol/lít của dd Ca(OH)2”

  1. nCO2=2,24 : 22,4=0,1 molnCaCO3=8 : 100=0,08 mol<nCO2=> tạo muối CaHCO32  n=0,10,082=0,01 mol (BT C)2CO2+CaOH2CaHCO320,02       0,01<0,01          (mol)CO2+CaOH2CaCO3+H2O0,08    0,08<0,08           (mol)nCaOH2=0,08+0,01=0,09 molCM CaOH2=0,09 : 0,2=0,45MVậy CM CaOH2=0,45M

    ..

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button