Hóa học Lớp 11: CÂU 3. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: a. CH≡C-CH3 + H2 b. CH≡C-CH3 + H2 c. CH≡C-CH3 + Br2 d. CH≡CH + HCl (1:1) e. CH≡CH + H2

Hóa học Lớp 11: CÂU 3. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: a. CH≡C-CH3 + H2 b. CH≡C-CH3 + H2 c. CH≡C-CH3 + Br2 d. CH≡CH + HCl (1:1) e. CH≡CH + H2O f. 2CH≡CH ??,đ???ℎ??→ g. 3CH≡CH, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Hóa học Lớp 11: CÂU 3. Hoàn thành các PTHH của các phản ứng sau: a. CH≡C-CH3 + H2 b. CH≡C-CH3 + H2 c. CH≡C-CH3 + Br2 d. CH≡CH + HCl (1:1) e. CH≡CH + H2”

 1. a. CH≡C-CH3 + H2 –> CH2=CH-CH3 (xt Pd/PbCO3)
  b. CH≡C-CH3 + 2H2 –> CH3-CH2-CH3 (xt Ni, t

  °

  )
  c. CH≡C-CH3 + 2Br2 –> CHBr2-CHBr2-CH3
  d. CH≡CH + HCl (1:1)–>CH2=CHCl
  e. CH≡CH + H2O–>CH3-CH=O
  f. 2CH≡CH ??,đ???ℎ??→ C4H4
  g. 3CH≡CH —>C6H6

  Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button