Hóa học Lớp 11: C H 3 C O O H , F e ( O H ) 3 ,   C u ( O H ) 2 , N a N O 3 ; C 2 H 5 O H ,

Hóa học Lớp 11: C H 3 C O O H , F e ( O H ) 3 ,   C u ( O H ) 2 , N a N O 3 ; C 2 H 5 O H , C 12 H 22 O 11 , N H 4 C l . Số chất điện li và số chất điện li mạnh lần lượt là?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 thought on “Hóa học Lớp 11: C H 3 C O O H , F e ( O H ) 3 ,   C u ( O H ) 2 , N a N O 3 ; C 2 H 5 O H ,”

  1. Số chất điện li: 5 CH3COOH;NaNO3 ;C2H5OH,C12H22O11,NH4Cl.Số chất điện li mạnh: 2 NaNO3;NH4Cl

    .

    Reply

Leave a Comment

Contact Me on Zalo
Call Now Button