Hóa học Lớp 11: 1/Cho m gam Al , Cu tỉ lệ mol 1:1 + HNO3thuđược 11,2 lítkhí NO (sảnphẩmkhửduynhất). Giá trị m là: A. 29,3 gam B. 27.3 gam C. 27,1 gam D

Hóa học Lớp 11: 1/Cho m gam Al , Cu tỉ lệ mol 1:1 + HNO3thuđược 11,2 lítkhí NO (sảnphẩmkhửduynhất). Giá trị m là: A. 29,3 gam B. 27.3 gam C. 27,1 gam D. 25,6 gam 2/ Hòa tan hoàn toàn 3,37 gam hỗn hợp Zn, Mg, Al trong dung dịch HNO3 dư thu được m gam hỗn hợp các muối sau: Zn(NO3)2, Mg(NO3)2, Al(NO3)3 và 616 ml khí N2O ( đktc). Giá trị m là: A. 6,48 gam B. 14,33 gam C. 16,56 gam D. 17,01 gam 3/ Cho 9,6 g kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 2,24 lít khí duy nhất NO (đktc). M là: A. Mg B. Fe C. Zn D. Cu 4/Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch HCl 0,1 M thu được dung dịch Y. pH của dung dịchY là : A.1 B. 4 C. 3 D. 1,2 5/ pH của các dung dịch HCl 0,001M và dung dịch Ba(OH)2 0,005M lần lượt bằng : A. 2 và 11,7 B. 2 và 2,3 C. 3 và 2 D. 3 và 12 Giúp mình mấy câu này với ạ Mình cảm ơn trước, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Hóa học Lớp 11: 1/Cho m gam Al , Cu tỉ lệ mol 1:1 + HNO3thuđược 11,2 lítkhí NO (sảnphẩmkhửduynhất). Giá trị m là: A. 29,3 gam B. 27.3 gam C. 27,1 gam D”

  1. Hỏi 1 bài thôi em nhé
    1,
    nAl=nCu=x molnNO=11,2 : 22,4=0,5 mol=>ne nhận=3nNO=3.0,5=1,5 molne nhường=3nAl+2nCu=3x+2x=5x=>5x=1,5=>x=0,3 mol=>m=mAl+mCu=0,3.27+0,3.64=27,3g
    =>B

    Trả lời

Viết một bình luận

Contact Me on Zalo
Call Now Button