Hóa học Lớp 10: Khối lượng nguyên tử trung bình của antimon là 121,76. Antimon có hai đồng vị 121 123 Biết Sb và

Hóa học Lớp 10: Khối lượng nguyên tử trung bình của antimon là 121,76. Antimon có hai đồng vị 121 123 Biết Sb và Sb. Tính thành phần 51 51 % của mỗi đồng vị, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Hóa học Lớp 10: Khối lượng nguyên tử trung bình của antimon là 121,76. Antimon có hai đồng vị 121 123 Biết Sb và”

  1. Gi %S51121b=x%; %S51123b=y%=>x+y=100% (1)NTK trung bình ca Sb là 121,76 nên ta có:121x+123y100=121,76<=>121x+123y=12176 2T 12=>x=62% và y=38%Vy: %S51121b=62%; %S51123b=38%

    .

    Trả lời

Viết một bình luận